Edit Game
Stammformen 51-60 (Baamboozle)
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   30  Close
veetma
verbringen
on kohtunud
hat getroffen
kandis
trug
jooma
trinken
on veetnud
hat verbracht
tegi
tat
tülitsema
streiten
on surnud
ist gestorben
astuma
treten
harrastas
trieb
möödus
verging
on joonud
hat getrunken
kohtama
treffen
on möödunud
ist vergangen
astus
trat
kandma
tragen
on teinud
hat getan
tülitses
stritt
on harrastanud
hat getrieben
mööduma
vergehen
surema
sterben
jõi
trank
on kandnud
hat getragen
tegema
tun
kohtas
traf
on tülitsenud
hat gestritten
veetis
verbrachte
harrastama
treiben
suri
starb
on astunud
ist getreten