Edit Game
Stammformen 41-50 (Baamboozle)
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   30  Close
rääkis
sprach
on olnud
ist gewesen
hüppama
springen
on seisnud
hat gestanden
vaikis
schwieg
olema
sein
on näinud
hat gesehen
on istunud
hat gesessen
laulis
sang
suurenema; tõusma
steigen
ujus
schwamm
nägema
sehen
hüppas
sprang
istuma
sitzen
kasvas; suurenes
stieg
on laulnud
hat gesungen
rääkima
sprechen
on ujunud
ist geschwommen
seisis
stand
on vaikinud
hat geschwiegen
ujuma
schwimmen
on rääkinud
hat gesprochen
istus
saẞ
laulma
singen
oli
war
seisma
stehen
on tõusnud; suurenenud
ist gestiegen
vaikima
schweigen
on hüpanud
ist gesprungen
nägi
sah