Edit Game
Stammformen 21-30 (Baamboozle)
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   30  Close
on lugenud
hat gelesen
aitas
half
tundma
kennen
on jätnud; lasknud
hat gelassen
asetses
lag
on helisenud
hat geklungen
jooksma
laufen
tuli
kam
on nimetanud
hat genannt
lugema
lesen
tundis
kannte
on asetsenud
hat gelegen
helisema
klingen
jättis; laskis
lieẞ
tulema
kommen
on võtnud
hat genommen
aitama
helfen
võttis
nahm
on jooksnud
ist gelaufen
nimetama
nennen
luges
las
jätma; laskma
lassen
on tundnud
hat gekannt
helises
klang
on tulnud
ist gekommen
asetsema
liegen
nimetas
nannte
võtma
nehmen
jooksis
lief
on aidanud
hat geholfen