Edit Game
Stammformen 1-10 (Baamboozle)
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   30  Close
tõi; viis
brachte
on söönud
hat gegessen
palus
bat
algas
begann
jääma
bleiben
on põlenud
hat gebrannt
sõitis
fuhr
on viinud; toonud
hat gebracht
kukkuma
fallen
saama
bekommen
sõi
aẞ
jäi
blieb
põlema
brennen
on palunud
hat gebeten
mõtlema
denken
kukkus
fiel
on saanud
hat bekommen
tooma; viima
bringen
on sõitnud
ist gefahren
mõtles
dachte
algama
beginnen
on jäänud
ist geblieben
põles
brannte
paluma
bitten
on alanud
hat begonnen
on kukkunud
ist gefallen
sööma
essen
on mõelnud
hat gedacht
sai
bekam
sõitma
fahren