Edit Game
Sławni Polacy i ich pomniki
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   2  Close
Jak miła na imię Mickiewicz?
Adam
Jak nazywa się ta postać?
Piłsudski