Edit Game
Polska
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   5  Close
Czy to jest żubr?
tak
Jak nazywa się ten symbole?
bocian
Co jest?
mapa
Czy to jest godło?
tak
Co to jest?
flaga