Game Preview
Autoriõigused
 • Control Panel
 •  14    Public
  Meeskonnamäng autoriõiguste teemal


    Study Mode
  tuuliko
 • Üldreeglina kehtib autoriõigus autori kogu eluaja jooksul ja ...... aastat pärast tema surma
  70

 • 10 points
 • .................... avaldatud litsentsid võimaldavad teose autoril osast oma õigusest loobuda selleks, et avaldatud teose edasine kasutamine oleks lihtsam.
  Creative Commonsi

 • 10 points
 • Public Domain tähendab, et .....
  autor loobub kõikidest oma õigustest

 • 10 points
 • Ikoon tähendab, et teost jagatakse .....?
  samadel tingimustel

 • 10 points
 • Ikoon tähendab, et teose jagamisel on
  mitteäriline eesmärk

 • 10 points
 • Ikoon tähendab, et teose jagamisel ...........
  ei tohi teost muuta

 • 10 points
 • Mis kuulub intellektuaalomandi hulka? (nim vähemalt 3)
  raamatud, muusika, film, tarkvara, tv- ja raadiosaated, riietus, kaubamärgid jm)

 • 10 points
 • Mis on autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum?
  autoriõigused

 • 10 points
 • Eestis käsitleb autorite õigusi ja nende kaitset .....
  autoriõiguse seadus

 • 10 points
 • Mida tähendab EAÜ?
  Eesti Autorite Ühing

 • 10 points
 • Mitu põhilist Creative Commonsi litsentsi on koostatud?
  kuus põhilist litsentsi

 • 10 points
 • Autoriõigus ei kaitse ..... .
  ideid ja fakte

 • 10 points
 • Kas autoriõigus kaitseb ainult originaalseid teoseid?
  Jah

 • 10 points
 • Mitut liiki on autoriõigusi?
  Kahte - varalised õigused ja isiklikud õigused.

 • 10 points