Game Preview

Past Simple verbs

 •  English    35     Public
  regular and irregular verbs
 •   Study   Slideshow   Edit
 • take
  took - wziąć, brać
 •  15
 • have
  had - mieć
 •  15
 • go
  went - iść
 •  15
 • eat
  ate - jeść
 •  15
 • tell
  told - powiedzieć
 •  15
 • see
  saw - widzieć
 •  15
 • leave
  left - zostawić, opuścić
 •  15
 • hear
  heard - słyszeć
 •  15
 • do
  did - robić
 •  15
 • wear
  wore - nosić
 •  15
 • put
  put - kłaść
 •  15
 • become
  became - stać się
 •  15
 • fall
  fell - upaść
 •  15
 • make
  made - robić
 •  15
 • throw
  threw - rzucać
 •  15
 • give
  gave - dać
 •  15
 • meet
  met - spotykać
 •  15
 • come
  came - przyjść
 •  15
 • run
  ran - biegać
 •  15
 • hit
  hit - uderzać
 •  15
 • catch
  caught - łapać
 •  15
 • bring
  brought - przynosić
 •  15
 • feed
  fed - karmić
 •  15
 • remember
  remembered - pamiętać
 •  15
 • study
  studied - uczyć się
 •  15
 • try
  tried - próbować
 •  15
 • work
  worked - pracować
 •  15
 • Ja byłam w domu.
  I was at school.
 •  20
 • My nie byliśmy w szkole.
  We weren't at school.
 •  20
 • On był w parku.
  He was in the park.
 •  20
 • Ona nie była w restauracji.
  She wasn't in the restaurant.
 •  20
 • Oni byli zmęczeni.
  They were tired.
 •  15
 • Wy byliście głodni.
  You were hungry.
 •  15
 • To był miły dzień.
  It was a nice day.
 •  20
 • Ty byłeś smutny.
  You were sad.
 •  20