Game Preview

chinese test

 •  Chinese    10     Public
  say chinese good
 •   Study   Slideshow   Edit
 • zixingche
  xe đạp
 •  25
 • wo
  tôi
 •  15
 • meimei
  em gái
 •  15
 • jiejie
  chị gái
 •  15
 • shiyi là gì
  số 11
 •  15
 • taiyang là gì
  chời nắng
 •  25
 • xingxing là gì
  ngôi sao
 •  15
 • deng là gì
  đèn
 •  15
 • guoqi là gì
  quốc kì (là cờ)
 •  15
 • mama là gì
  mẹ
 •  25