Game Preview

FUNCTIONS BANK / PHRASE BOX UNIT 4 REPETYTORIUM  ...

 •  13     Public
  Imported from Quizlet
 •   Study   Slideshow
 • Are you planning to (go)...?
  Czy zamierzasz (pójść, pojechać)?
 •  15
 • What are you planning to (do)...?
  Co planujesz (zrobić)..?
 •  15
 • Are you thinking of (doING)?
  Czy zastaniawiasz się nad (zrobieniem)?
 •  15
 • Do you prefer X or Y?
  Wolisz X czy Y?
 •  15
 • Do you prefer (goING).. or (doING)..?
  Wolisz (iść) czy (zrobić)?
 •  15
 • I'm planning to (go)....
  Zamierzam (pojechać)....
 •  15
 • I want to (go)..
  Chcę (pojechać)..
 •  15
 • I'like to (do)...
  Chciałbym (zrobić)...
 •  15
 • I'm thinking of (goING)....
  Zastanawiam się nad (pójściem)
 •  15
 • I would like X more than Y
  Chciałbym bardziej X niż Y
 •  15
 • I prefer X to Y
  Wolę x niż Y
 •  15
 • I prefer maths to languages
  Wolę matematykę niż języki
 •  15
 • I prefer not to (do).....
  Wolałbym nie (robić)....
 •  15