Game Preview

[EN-VN] Places in Town - Các địa điểm tro ...

 •  English    25     Public
  Places in town with VN translation
 •   Study   Slideshow
 • What place is it?
  It's an airport! - /ˈeəpɔːt/ - Sân bay
 •  15
 • What place is it?
  It's a bakery! - /ˈbeɪkəri/ - Tiệm bánh
 •  15
 • What place is it?
  It's a bank! - /bæŋk/ - Ngân hàng
 •  15
 • What place is it?
  It's a bookstore! - /ˈbʊkstɔː/ - Nhà sách
 •  15
 • What place is it?
  It's a bus station! - /bʌs/ /ˈsteɪʃən/ - trạm xe buýt
 •  15
 • What place is it?
  It's a cafe! - /kəˈfeɪ/ - Tiệm cà phê
 •  15
 • What place is it?
  It's a church! - /ʧɜrʧ/ - Nhà thờ
 •  15
 • What place is it?
  It's a cinema - /ˈsɪnəmə/ - rạp chiếu phim
 •  15
 • What place is it?
  It's a fire station! - /ˈfaɪər/ /ˈsteɪʃən/ - Trạm cứu hỏa
 •  15
 • What place is it?
  It's a gas station! - /gæs/ /ˈsteɪʃən/ - Trạm xăng
 •  15
 • What place is it?
  It's a gym! - /ʤɪm/ - Phòng tập thể hình
 •  15
 • What place is it?
  It's a hospital! - /ˈhɑˌspɪtəl/ - bệnh viện
 •  15
 • What place is it?
  It's a hotel! - /hoʊˈtɛl/ - Khách sạn
 •  15
 • What place is it?
  It's a museum! - /mjuˈziəm/ - Bảo tàng
 •  15
 • What place is it?
  It's a park! - /pɑrk/ - Công viên
 •  15
 • What place is it?
  It's a pet shop! - /pɛt/ /ʃɑp/ - Cửa hàng thú cưng
 •  15
 • What place is it?
  It's a pharmacy! - /ˈfɑrməsi/ - Nhà thuốc
 •  15
 • What place is it?
  It's a restaurant! - /ˈrɛstəˌrɑnt/ - Nhà hàng
 •  15
 • What place is it?
  It's a police station! - /pəˈlis/ /ˈsteɪʃən/ - Đồn cảnh sát
 •  15
 • What place is it?
  It's a post office! - /poʊst/ /ˈɔfəs/ - Bưu điện
 •  15
 • What place is it?
  It's a school! - /skul/ - Trường học
 •  15
 • What place is it?
  It's a shopping mall! - /ˈʃɑpɪŋ/ /mɔl/ - Trung tâm thương mại
 •  15
 • What place is it?
  It's a stadium! - /ˈsteɪdiəm/ - Sân vận động
 •  15
 • What place is it?
  It's a supermarket! - /ˈsupərˌmɑrkɪt/ - Siêu thị
 •  15
 • What place is it?
  It's a zoo! - /zu/ - Sở thú
 •  15