Game Preview

English Class A2+, czasowniki REGULARNE

 •  English    38     Public
  regular verbs, past tense
 •   Study   Slideshow
 • ask
  asked (pytać, prosić)
 •  15
 • play
  played (bawić)
 •  15
 • watch
  watched (oglądać)
 •  15
 • jump
  jumped (skakać)
 •  15
 • tidy
  tidied (sprzątać)
 •  15
 • like
  liked (lubić)
 •  15
 • clean
  cleaned (czyścić)
 •  15
 • arrive
  arrived (przybywać)
 •  15
 • walk
  walked (chodzić)
 •  15
 • start
  started (zaczynać)
 •  15
 • look after
  looked after (opiekować się)
 •  15
 • try
  tried (próbować)
 •  15
 • cook
  cooked (gotować)
 •  15
 • listen
  listened (słuchać)
 •  15
 • paint
  painted (malować)
 •  15
 • want
  wanted (chcieć)
 •  15
 • stay
  stayed (zostawać, przebywać)
 •  15
 • text
  texted (nadawać smsa)
 •  15
 • visit
  visited (odwiedzać)
 •  15
 • dance
  danced ( tańczyć)
 •  15
 • phone
  phoned (dzwonić)
 •  15
 • happen
  happened (dziać się)
 •  15
 • wash
  washed (myć)
 •  15
 • empty
  emptied (opróżniać)
 •  15
 • cry
  cried (płakać)
 •  15
 • cycle
  cycled (jeździć na rowerze)
 •  15
 • hop
  hopped (skakać)
 •  15
 • plan
  planned (planować)
 •  15
 • study
  studied (uczyć się)
 •  15
 • decide
  decided (decydować)
 •  15
 • carry
  carried (nosić w ręku)
 •  15
 • hurry
  hurried (spieszyć się)
 •  15
 • suggest
  suggested (proponować)
 •  15
 • agree
  agreed (zgadzać się)
 •  15
 • promise
  promised (obiecywać)
 •  15
 • need
  needed (potrzebować)
 •  15
 • change
  changed (zmieniać)
 •  15
 • touch
  touched (dotykać)
 •  15