Game Preview

thể thao

 •  Vietnamese    6     Public
  làm một động tác theo số lần
 •   Study   Slideshow   Edit
 • 1.nhảy cóc 12 lần
  tốt
 •  10
 • 2.bị đánh vào tay 5 lần
  xuất sắc
 •  10
 • 3.bị đánh vào mông 20 lần
  đỉnh cao
 •  10
 • 4.múa lân 6 lần 3
  tốt
 •  10
 • 5.nhảy múa 10 lần
  tốt
 •  10
 • 6.bị đánh vào mồm 3 lần
  xuất sắc
 •  10