Game Preview

Czas Simple Present. Dodawanie końcówki dla he ...

 •  English    14     Public
  Imported from Quizlet
 •   Study   Slideshow   Edit
 • live
  lives (żyć, mieszkać)
 •  15
 • do
  does (robić)
 •  15
 • tidy
  tidies (sprzątać)
 •  15
 • eat
  eats  (jeść)
 •  15
 • go 
  goes (iść)
 •  15
 • say 
  says (mówić)
 •  15
 • sleep 
  sleeps (spać)
 •  15
 • study 
  studies (uczyć się)
 •  15
 • watch 
  watches (oglądać)
 •  15
 • box 
  boxes (boksować)
 •  15
 • fly
  flies (latać)
 •  15
 • miss 
  misses (tęsknić)
 •  15
 • have 
  has (mieć, posiadać, jeść, pić)
 •  15
 • wash 
  washes (myć)
 •  15