Game Preview

Irregular verbs 81-90 (Baamboozle)

 •  English    30     Public
  Translate the forms.
 •   Study   Slideshow
 • kõnelema
  speak
 •  5
 • kõneles
  spoke
 •  5
 • kõnelenud
  spoken
 •  5
 • veerima
  spell
 •  5
 • veeris
  spelt
 •  5
 • veerinud
  spelt
 •  5
 • veetma; kulutama
  spend
 •  5
 • veetis; kulutas
  spent
 •  5
 • veetnud; kulutanud
  spent
 •  5
 • seisma
  stand
 •  5
 • seisis
  stood
 •  5
 • seisnud
  stood
 •  5
 • varastama
  steal
 •  5
 • varastas
  stole
 •  5
 • varastanud
  stolen
 •  5
 • pistma; kleepima
  stick
 •  5
 • pistis; kleepis
  stuck
 •  5
 • pistnud; kleepinud
  stuck
 •  5
 • nõelama, torkama
  sting
 •  5
 • nõelas, torkas
  stung
 •  5
 • nõelanud, torganud
  stuck
 •  5
 • vanduma
  swear
 •  5
 • vandus
  swore
 •  5
 • vandunud
  sworn
 •  5
 • pühkima
  sweep
 •  5
 • pühkis
  swept
 •  5
 • pühkinud
  swept
 •  5
 • ujuma
  swim
 •  5
 • ujus
  swam
 •  5
 • ujunud
  swum
 •  5