Game Preview

Irregular verbs 21-30 (Baamboozle)

 •  English    30     Public
  Translate the forms.
 •   Study   Slideshow
 • jooma
  drink
 •  5
 • jõi
  drank
 •  5
 • joonud
  drunk
 •  5
 • sõitma
  drive
 •  5
 • sõitis
  drove
 •  5
 • sõitnud
  driven
 •  5
 • sööma
  eat
 •  5
 • sõi
  ate
 •  5
 • söönud
  eaten
 •  5
 • kukkuma
  fall
 •  5
 • kukkus
  fell
 •  5
 • kukkunud
  fallen
 •  5
 • söötma
  feed
 •  5
 • söötis
  fed
 •  5
 • söötnud
  fed
 •  5
 • tundma
  feel
 •  5
 • tundis
  felt
 •  5
 • tundnud
  felt
 •  5
 • võitlema
  fight
 •  5
 • võitles
  fought
 •  5
 • võidelnud
  fought
 •  5
 • leidma
  find
 •  5
 • leidis
  found
 •  5
 • leidnud
  found
 •  5
 • lendama
  fly
 •  5
 • lendas
  flew
 •  5
 • lennanud
  flown
 •  5
 • unustama
  forget
 •  5
 • unustas
  forgot
 •  5
 • unustanud
  forgotten
 •  5