Game Preview

ESTUDIAR LA HISTÒRIA

 •  Catalan    21     Public
  Què és, com s'estudia, fonts històriques....
 •   Study   Slideshow   Edit
 • La història és la ciència que estudia...
  el passat
 •  15
 • Els documents i testimonis que usen els historiadors són...
  les fonts històriques
 •  15
 • Els textos escrits en el passat són.....
  fonts escrites
 •  15
 • Les fonts visuals poden ser....
  fotos, pintures, quadres, cinema....
 •  15
 • Quan les persones major, avis o besavis et conten coses es tracta de .......
  fonts orals
 •  15
 • Si un arqueòleg es troba un plat de fa més de 1000 anys es tracta d'una font....
  material
 •  15
 • Quins edifici tenim a Dénia que són grans edificis del passat?
  esglèsia i castell
 •  15
 • Podem trobar restes de la prehistòria en alguns pobles?
  si
 •  15
 • Les fonts històriques poden dividir-se en: escrites, materials, orals i ...
  visuals
 •  15
 • Quants anys són quatre lustres?
  20 anys
 •  15
 • 0,100 x 1000 és un segle, verdader o fals?
  VERDADER
 •  25
 • Quants mil.lenis tenim dC?
  DOS
 •  15
 • Tres desenes d'anys són tres dècades d'anys?
  SI
 •  15
 • Les etapes de la prehistòria són paleolític, neolític i....
  edat dels metalls
 •  15
 • En quin fet molt important comença l'edat antiga?
  Aparició de l'escriptura
 •  15
 • Com en la prehistòria no havia escriptura, podiem coneixer esta etapa amb....
  fonts materials
 •  25
 • El descobriment d'Amèrica marca el començament de l'edat
  moderna
 •  15
 • En quines dues etapes dividim el fets del passat?
  Prehistòria i història
 •  15
 • A quina edat de la història pertany l'any 2021?
  Contemporània
 •  15
 • A quina edat pertany la imatge?
  Edat mitjana
 •  15
 • Es correcte aquest ordre de les edats de la història? Antiga, mitjana, moderna i contemporània
  SI
 •  15