Game Preview

ACCENTUACIÓ

 •  Catalan    17     Public
  Triar la paraula escrita correctament.
 •   Study   Slideshow   Edit
 • Com s'escriu ? llàpis - llapis - llapís
  llàpis
 •  15
 • Com s'escriu? musica - musíca - música
  Música
 •  15
 • Com s'escriu? estòig - estoig - éstoig
  estoig
 •  15
 • Com s'escriu? arbre - àrbre - arbré
  arbre
 •  15
 • Com s'escriu? telefon - telèfon - tèlefon
  telèfon
 •  15
 • Com s'escriu? autobus - autòbus - autobús
  autobús
 •  15
 • Com s'escriu? piramide - píramide - piràmide
  piràmide
 •  15
 • Com s'escriu? plàtan - platan - platàn
  plàtan
 •  15
 • Com s'escriu? semafor - semàfor - sémafor
  semàfor
 •  15
 • Com s'escriu? exàmen - examén - examen
  examen
 •  15
 • Com s'escriu? ordinador - ordinadór - ordínador
  ordinador
 •  15
 • Com s'escriu? anec - ànec - anéc
  ànec
 •  15
 • Com s'escriu? príncep - princep - princèp
  príncep
 •  15
 • Com s'escriu? nuvol - nuvòl - núvol
  núvol
 •  15
 • Com s'escriu? pissàrra - pissarra - píssarra
  pissarra
 •  15
 • Com s'escriu? ceramica - céramica - ceràmica
  ceràmica
 •  15
 • Com s'escriu? boligraf - bolígraf - bòligraf
  bolígraf
 •  15