Game Preview

Irregular verbs

 •  English    40     Public
  Irregular verbs
 •   Study   Slideshow   Edit
 • zijn
  to be / was-were / been
 •  10
 • vangen
  to catch / caught /caught
 •  10
 • kopen
  to buy / bought / bought
 •  15
 • snijden; knippen
  to cut / cut / cut
 •  15
 • worden
  to become / became / become
 •  15
 • beginnen
  to begin / began / begun
 •  15
 • wedden
  to bet / bet / bet
 •  15
 • bijten
  to bite / bit / bitten
 •  15
 • breken
  to break / broke / broken
 •  15
 • brengen
  to bring / brought / brought
 •  15
 • bouwen
  to build / built / built
 •  15
 • branden
  to burn / burnt / burnt
 •  15
 • kopen
  to buy / bought / bought
 •  15
 • kiezen
  to choose / chose / chosen
 •  15
 • komen
  to come / came / come
 •  15
 • kosten
  to cost / cost / cost
 •  15
 • graven
  to dig / dug / dug
 •  15
 • doen
  to do / did / done
 •  15
 • tekenen
  to draw / drew / drawn
 •  15
 • drinken
  to drink / drank / drunk
 •  15
 • rijden
  to drive / drove / driven
 •  15
 • eten
  to eat / ate / eaten
 •  15
 • vallen
  to fall / fell / fallen
 •  15
 • eten geven
  to feed / fed / fed
 •  15
 • voelen
  to feel / felt / felt
 •  15
 • vechten
  to fight / fought / fought
 •  15
 • vinden
  to find / found / found
 •  15
 • vluchten
  to flee / fled / fled
 •  15
 • vliegen
  to fly / flew / flown
 •  15
 • vergeten
  to forget / forgot / forgotten
 •  15
 • (be)vriezen
  to freeze / froze / frozen
 •  15
 • krijgen
  to get / got / got
 •  15
 • geven
  to give / gave / given
 •  15
 • gaan
  to go / went / gone
 •  15
 • groeien
  to grow / grew / grown
 •  15
 • hebben
  to have / had / had
 •  15
 • hangen
  to hang / hung / hung
 •  15
 • horen
  to hear / heard / heard
 •  15
 • verstoppen
  to hide / hid / hidden
 •  15
 • slaan; raken
  to hit / hit / hit
 •  15