Game Preview

Aparells circulatori i excretor

 •  Catalan    11     Public
  coneixer els aparells circulatori i excretor
 •   Study   Slideshow   Edit
 • Perquè està format l'aparell circulatori?
  La sang, els vasos sanguinis i el cor
 •  15
 • La sang està formada per....
  Per el plasma i les cel·lules sanguínies
 •  15
 • Quins tipus de cèl·lules sanguínies tenim?
  Glòbuls rojos, glòbuls blancs i plaquetes
 •  15
 • Que són els vasos sanguinis?
  Per on circula la sang
 •  15
 • Quins tres tipus de vasos sanguinis tenim?
  Venes, artèries i capil·lars
 •  15
 • Quins dos moviments té el cor?
  Sístole i diàstole
 •  15
 • En què consisteix l'excreció?
  En eliminar de la sang les substàncies de rebuig
 •  15
 • L'aparell excretor està format per.....
  Els renyons, els urèters, la bufeta urinaria i la uretra.
 •  15
 • En què tres òrgans o aparells s'eliminen les substàncies de rebuig?
  Als pulmons, a l'aparell excretor i a les glàndules sudorípares
 •  15
 • Què s'elimina per les glàndules sudorípares?
  La suor
 •  15
 • Quins hàbits sòn beneficiosos per l'aparell circulatori?
  Fer exercici físic i una dieta saludable
 •  15