Game Preview

CAPES DE LA TERRA

 •  Catalan    10     Public
  Conèixer les capes de la Terra.
 •   Study   Slideshow   Edit
 • Quines són les tres principals capes de la Terra?
  Geosfera, hidrosfera i atmosfera
 •  15
 • Quines quatre parts formen la geosfera?
  Escorça, mantell, nucli extern i nucli intern
 •  20
 • Com s'anomena la capa d'aigua de la Terra?
  Hidrosfera
 •  15
 • Com s'anomena la capa rocosa que forma la suferfície i interior de la Terra?
  Geosfera
 •  20
 • Com s'anomena la capa d'aire que envolta la Terra?
  Atmosfera
 •  15
 • Quin temps fa? Anomena els tres factors atmosfèrics que ens ajuden a saber quin temps fa.
  Temperatura, precipitacions i vent.
 •  20
 • Quan la temperatura és alta, tindrem....
  Calor
 •  15
 • Quan la temperatura és baixa tindrem...
  Fred
 •  15
 • Anomena tres tipus de precipitacions.
  Pluja, granís i neu
 •  20
 • Anomena tres tipus de vent segons la força.
  Brisa, vendaval i huracà
 •  15