Game Preview

CAPES DE L'ATMOSFERA

 •  Catalan    17     Public
  Conèixer qué és l'atmòsfera, les capes de la terra i l'atmòsfera, qué és el clima i tipus de clima.
 •   Study   Slideshow   Edit
 • Quina és la capa més pròxima a la biosfera?
  Troposfera
 •  15
 • Quina és la capa que conté la capa d'Ozó?
  Estratosfera
 •  15
 • En quina capa podem observar les estrelles fugaços?
  Mesosfera
 •  15
 • En quina capa s'observen les aurores boreals?
  Termosfera
 •  15
 • Quina és la capa més externa de l'atmosfera?
  Exosfera
 •  15
 • Com s'anomenen el conjunt de tots els instruments que mesuren temperatura, precipitacions i el vent?
  Estació metereològica
 •  15
 • Quin instrument indica la direcció del vent?
  Penell
 •  15
 • Quin instrument ens indica la quantitat d'aigua que cau quan plou?
  Pluviòmetre
 •  15
 • Quin instrument ens diu la força que té el vent?
  anemòmetre
 •  15
 • Quin instrument ens indica la temperatura de l'aire?
  Termòmetre
 •  15
 • L'oratge que predomina en un lloc al llarg dels anys s'anomena...
  clima
 •  15
 • Quines són les tres zones climàtiques de la Terra?
  Càlida, temperada i freda
 •  15
 • En les zones més llunyanes a l'equador es troba la zona...
  freda
 •  15
 • La zona càlida es troba més a prop de...
  l'equador
 •  15
 • En quina zona climàtica trobem a Espanya?
  Temperada
 •  15
 • Anomena els tres factors que influeixen en el clima.
  Latitud, laltitud i distància al mar
 •  15
 • Anomena els quatre tipus de clima que podem trobar en Espanya.
  Mediterrani, de muntanya, oceànic i subtropical
 •  20